Підтримати проект
Пропозиції
Пропозиції

Публічна оферта

Договір опубліковано: 11-08-2023

Поточна редакція: 11-08-2023

Ця публічна оферта відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є пропозицією Компанії невизначеному колу дієздатних фізичних осіб, які використовують Платформу, укласти договір про надання послуг. Умови публічної оферти регулюють взаємовідносини між Компанією та Користувачем, що спрямовані на забезпечення потреб Користувача у доступі та користуванні Платформою.

Реєструючись на Платформі, Ви підтверджуєте, що уважно ознайомились та погоджуєтесь з умовами Оферти. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ УМОВИ ОФЕРТИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ УМОВ ОФЕРТИ, ВИ НЕ ПОВИННІ РЕЄСТРУВАТИСЯ ТА КОРИСТУВАТИСЯ ФУНКЦІОНАЛОМ ПЛАТФОРМИ, ЗОКРЕМА І СПЛАЧУВАТИ ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ.

Платформа «DonateMenu» є ініціативою, головною метою якої є допомога у забезпеченні обороноздатності України, а також підтримка населення, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну російської федерації. За вирахуванням суми податку (5% від надходжень), обовʼязок сплати якого передбачений для Компанії, та комісії за еквайринг (1,3% від суми кожної операції), весь прибуток, отриманий в рамках діяльності Платформи, Компанія перераховує на благодійні цілі.

Терміни, що використовуються:

Компанія — ФОП Андруша Костянтин Юрійович, РНОКПП 3436304533, номер запису про проведення державної реєстрації: 23570000000010203 від 19.08.2016, що здійснює адміністрування Сайту, та є стороною Договору (надалі - “Компанія”, “Ми”, “Нас”, “Нам”, “Нашої”).

Платформа — вебсайт за посиланням: https://www.donatemenu.com, та весь контент, що він містить.

Оферта — це публічна оферта, що розташована в мережі Інтернет за наступним посиланням: https://www.donatemenu.com/policy.

Користувач — особа, яка добровільно відвідує та/або користується Платформою (надалі - “Користувач”, “Ви”, “Вас”, “Вам”).

Автор — зареєстрований Користувач, який розміщує власну Пропозицію щодо надання послуг, виконання певних дій або завдань іншим зареєстрованим Користувачам Платформи за плату, яка зазначена у розміщених Пропозиціях.

Пропозиція — замовлення, яке Автор розміщує на Платформі для можливості його придбання іншими Користувачами, що містить опис конкретної послуги або певного завдання, яку (-е) готовий надати або виконати Автор за винагороду, що зазначена у відповідному замовленні, відповідно до п. 3.2.4 Оферти. Замовлення може містити й інші умови, які Автор вважає за потрібне додати.

Замовник — зареєстрований Користувач, який за власним бажанням оплатив вартість Пропозиції певного Автора та має право вимагати її виконання відповідно до умов, що зазначені у Пропозиції.

Реєстрація — процедура, що спрямована на створення Користувачем Особистого кабінету.

Особистий кабінет — розділ на Платформі, доступ до якого має Користувач після проходження процедури Реєстрації, та в якому міститься детальна інформація про Користувача, а також про Пропозиції, які Користувач оплатив, та/або розмістив.

Акцепт – повне і безумовне прийняття усіх положень Оферти без застережень та винятків, що здійснюється шляхом Реєстрації Особистого кабінету на Платформі.

Політика збору та обробки даних — документ, який містить інформацію про порядок обробки персональних даних Користувачів, що знаходиться за наступним посиланням: https://www.donatemenu.com/policy.

1. Загальні положення.

1.1. Згідно зі ст. ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, цей документ є Публічною офертою, і в разі прийняття (Акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична особа, що користується Платформою, підтверджує, що вона цілком і повністю ознайомлена і згодна з умовами Оферти та зобов'язується виконувати та дотримуватись положень Оферти.

1.2. Користувач та Компанія погоджуються, що з моменту Акцепту договір про надання послуг (надалі - “Договір”) вважається укладеним, а також з тим, що недодержання письмової форми правочину не означає його недійсність.

1.3. Ця Оферта є безстроковою та набирає чинності з моменту її розміщення на Платформі.

1.4. Умови Оферти є однаковими для всіх.

1.5. Якщо Ви не згодні з положеннями Оферти повністю або частково, або не маєте достатнього обсягу дієздатності для користування Платформою, або для оплати Пропозиції, будь ласка, припиніть користування Платформою.

1.6. У разі Акцепту Користувач беззастережно підтверджує свою дієздатність та добровільність укладання правочину.

2. Предмет Договору.

2.1. Компанія зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором надати Користувачу інформаційні послуги через Платформу, зміст яких полягає у наданні можливості Автору самостійно розміщувати Пропозиції, які готовий виконати за умови їх оплати іншими Користувачами, та/або оплачувати Пропозиції інших Користувачів. Своєю чергою, Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити послуги та отримати їх в повному обсязі. Вартість конкретної Пропозиції визначається на Платформі самостійно її Автором.

2.2. Укладення цього Договору проводиться шляхом беззастережного приєднання Користувачем до цього Договору, тобто за допомогою прийняття (Акцепту) Користувачем умов цього Договору, після завершення процедури Реєстрації на Платформі. Надалі заперечення від Користувача щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Компанію від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.3. Місцем укладання даного Договору вважається місцезнаходження Компанії.

2.4. Компанія на власний розсуд може перераховувати весь прибуток, який надійде від придбаних Пропозицій Авторів, на благодійність з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

3. Порядок використання Платформи.

3.1. Реєстрація на Платформі.

3.1.1. Для того, щоб здійснити Реєстрацію на Платформі, Користувачу необхідно перейти до розділу “Вхід”, де Вам буде надано можливість зареєструватись самостійно, вказавши свої дані, чи за допомогою профілю Користувача Facebook, Google або Twitter.

3.1.2. Перш ніж переходити до процесу заповнення даних для Реєстрації, Компанія наполягає на тому, щоб Користувач ознайомився з умовами Оферти та Політики збору та обробки даних, а також погодився з умовами, що містяться в них. З детальною інформацією про підстави та порядок обробки персональних даних Компанією Ви можете ознайомитись в Політиці збору та обробки даних. Підтвердження, що Користувач ознайомився та погоджується з умовами Оферти та Політики збору та обробки даних відбувається шляхом проставлення відповідної позначки у чек-боксі, який знаходиться поряд із повідомленням “Погоджуюсь з умовами Оферти та Політики” у розділі з Реєстрацією.

3.1.3. Для створення Особистого кабінету та проходження Реєстрації Користувачу необхідно вказати наступні дані: імʼя, електронну пошту та пароль. Після заповнення усіх необхідних даних, погодження з умовами Оферти та Політики збору та обробки даних, Користувачу слід натиснути на кнопку “Реєстрація”. Перш ніж завершити процедуру Реєстрації Користувачу слід підтвердити, що він/вона є власником електронної пошти, яку вказав під час Реєстрації. Для цього Користувачу слід натиснути на кнопку “Надіслати”, після чого Компанія надсилає на вказану електронну адресу лист. У листі міститься посилання, за яким Користувач повинен перейти, аби підтвердити та завершити процедуру Реєстрації. Реєстрація на Платформі є безкоштовною.

3.1.4. Для того, щоб зареєструватися через облікові записи Google, Facebook та Twitter Користувачу слід буде вказати власне імʼя (якщо вимагається), погодитися з умовами Оферти та Політики збору та обробки даних та натиснути “Завершити реєстрацію”. Проходження реєстрації за допомогою облікових записів Google, Facebook та Twitter буде вважатися Акцептом умов Договору.

3.1.5. Після проходження процедури Реєстрації буде створено Особистий кабінет Користувача. Компанія не несе відповідальності за достовірність даних, вказаних Користувачем під час Реєстрації.

3.2. Порядок оплати Пропозицій.

3.2.1. Після проходження процедури Реєстрації, Користувач матиме можливість обрати Пропозицію, умови якої для Користувача є прийнятними будь-яким із нижче запропонованих способів:

а) шляхом перегляду доступних Пропозицій в розділі “Мій профіль” кожного з Авторів, повний перелік яких наводиться в розділі “Всі автори” Платформи;

б) знайшовши Пропозицію, яка відповідає очікуванням та бажанням Користувача, у розділі “Всі пропозиції” Платформи. У цьому розділі наводяться всі Пропозиції від всіх доступних Авторів на Платформі. Для більш зручного пошуку Користувач може використовувати пошукове поле та/або упорядкувати Пропозиції за наступними критеріями:

 • за популярністю від більшого;

 • за популярністю від меншого;

 • за ціною від більшого;

 • за ціною від меншого;

 • за автором А-Я;

 • за автором Я-А;

 • за назвою А-Я;

 • за назвою Я-А;

в) шляхом вибору Пропозиції, яка наведена у розділі “Популярні пропозиції”: перелік містить Пропозиції, які найчастіше купують Користувачі;

г) обравши опцію “Зарандомити”: таким чином, Платформа автоматично обирає та пропонує Користувачеві одну випадкову Пропозицію із усього переліку доступних на момент, коли здійснюється запит. Це може бути використано як спосіб вибору, коли Користувач не має конкретних вподобань чи відчуває складність у виборі серед усіх Пропозицій.

3.2.2. Коли Користувач обере будь-яку Пропозицію, яка йому до вподоби, йому/їй слід оформити замовлення шляхом натискання “Купити” у розділі із відповідною пропозицією, заповнивши дані для доставки (тип доставки та його деталі) та, за потреби, вказавши коментар та натиснувши “Продовжити”. Після цього Користувача буде перенаправлено на сторінку оплати. На сторінці Користувач може обрати будь-який із доступних способів переказу коштів, а саме:

 • карткою, шляхом введення її даних: номер картки, її строк дії та CVC2;

 • через Apple Pay, Google Pay;

 • за допомогою Monobank.

3.2.3. Розрахунки здійснюються за допомогою інтернет-еквайрингу від Monobank. Компанія бере на себе обов'язок сплачувати комісію платіжної системи з еквайрингу при здійсненні кожної транзакції.

3.2.4. Вся сума винагороди, що зазначена у відповідній Пропозиції, надходить виключно на рахунок Компанії. Своєю чергою, Автор погоджується виконувати умови Пропозиції на безоплатній основі.

3.3. Використання Платформи та Особистого кабінету.

3.3.1. У разі наявності будь-яких змін в інформації, яку надав Користувач під час Реєстрації, він/вона має внести зміни до контактних даних в Особистому кабінеті за допомогою розділу “Мій профіль” на Платформі.

3.3.2. В Особистому кабінеті Користувач додатково має можливість внести наступні контактні дані: дату народження, номер телефону, місто, де перебуває Користувач, відділення Нової Пошти, а також посилання на соціальні мережі: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok.

3.3.3. Користувач в Особистому кабінеті також може переглянути перелік Пропозицій, які він/вона замовляв(-ла), а також Пропозиції, які замовили у такого Користувача інші Замовники на Платформі.

Обидва розділи містять можливості відстежувати статус виконання замовлення:

 • “Оплачено” - означає, що Пропозиція була успішно оплачена та підлягає виконанню Автором. За потреби, Замовник має можливість поділитись в соціальних мережах фактом придбання певної Пропозиції шляхом натискання на “Поділитися” при перегляді такої Пропозиції у розділі “Що я замовляв”;

 • “Виконані” - означає, що Пропозиції були виконані в повному обсязі. Для того, щоб Пропозиція вважалась виконаною, Автор повинен позначити як виконане відповідне замовлення.

3.3.4. Для того, щоб зʼясувати, хто працював над створенням та розвитком Платформи, Користувачу слід відвідати розділ “Команда”. Члени команди є волонтерами, професіоналами у своїй ніші та складають спільноту ентузіастів, які добровільно розробили Платформу з метою збору коштів для сприяння обороноздатності України та підтримки населення, що постраждало внаслідок бойових дій.

3.3.5. Компанія завжди готова надати відповіді на питання Користувачів, ознайомитись із будь-якими пропозиціями, а також надати можливу допомогу тому, хто цього потребує. Для того, щоб звʼязатися з Компанією, Ви можете використовувати засоби звʼязку, які наведені у розділі “Контакти”.

3.3.6. "Партнери" – це розділ, де представлена інформація про компанії, організації або особистості, що долучаються до Нашої ініціативи, підтримують та співпрацюють з Компанією, а також допомагають у поширенні інформації про проєкт та просуванні загальної мети Платформи.

3.3.7. Ми вважаємо прозорість та відкритість важливими принципами Нашої діяльності та функціонування Платформи. Оскільки весь прибуток з діяльності Платформи, за вирахуванням суми податку (5% від надходжень), обовʼязок сплати якого передбачений для Компанії, та комісії за еквайринг (1,3% від суми кожної операції), Компанія перераховує на благодійність, Ми створили розділ "Звітність", який містить актуальну інформацію про зібрані кошти, кількість людей, що придбали Пропозиції, а також кількість авторів, які долучилися до Нашої ініціативи. З деталями про порядок використання та розподілу зібраних коштів Ви можете ознайомитись у соціальних мережах, які присвячені Платформі.

3.3.8. Якщо Користувач потребує додаткової інформації про функціонування Платформи, її цілі та головну мету діяльності, Користувач може звернутись до розділу “FAQ” (Часті запитання), який містить перелік найбільш поширених запитань, які ставлять Користувачі Платформи, та відповіді на них. Оновлення та розширення розділу “FAQ” відбувається регулярно, щоб відповідати на нові питання Користувачів та надавати актуальну інформацію. Використання такого розділу сприяє забезпеченню позитивного досвіду взаємодії з Платформою та роз'ясненню усіх невизначеностей.

3.3.9. У разі виникнення питань щодо функціональних можливостей Платформи та/або порядку купівлі Пропозицій та їх реалізації, Користувач може звернутися до Компанії за допомогою електронної адреси: [email protected].

4. Права та обов’язки Компанії.

4.1. Компанія має право:

 • при порушенні положень цього Договору Користувачем, обмежити або припинити доступ Користувача до Платформи в будь-який час, не повідомивши попередньо Користувача про це. Компанія не несе ніякої матеріальної чи моральної відповідальності перед Користувачами в разі такого обмеження або зупинення;

 • в будь-який час в односторонньому порядку змінити Договір повністю та/або деякі його положення;

 • тимчасово призупиняти роботу Платформи з метою її удосконалення та додавання нових функцій;

 • збирати персональні дані Користувачів відповідно до Політики збору та обробки даних;

 • забороняти / обмежувати можливість для Авторів публікувати Пропозиції у разі їх систематичного невиконання / неналежного виконання та/або за порушення умов Договору.

4.2. Компанія зобов'язується:

 • надавати послуги користування Платформою, а також забезпечити доступні можливості для Авторів розмістити свої Пропозиції, а для Користувачів — придбати та отримати їх виконання;

 • забезпечувати технічну підтримку та розв'язання технічних проблем на Платформі;

 • слідкувати за опублікованими Пропозиціями на відповідність законодавству України, морально-етичним нормам й, у разі порушення цих норм, видаляти такі Пропозиції.

5. Права та обовʼязки Користувача.

5.1. Користувач має право:

 • зареєструватися на Платформі та користуватися її функціональними можливостями відповідно до умов Договору;

 • отримати інформацію щодо порядку реєстрації на Платформі та купівлі Пропозицій;

 • отримати доступ до переліку Авторів на Платформі та/або списку Пропозицій;

 • вимагати від Компанії виконання умов та положень цього Договору;

 • повідомляти Компанію про порушення, що пов'язані з цим Договором та/або законодавством України.

5.2. Користувач зобов’язаний:

 • у повному обсязі дотримуватися умов даного Договору, а також не здійснювати дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Платформи;

 • не порушувати положення Договору, а також дотримуватися законних прав та інтересів Компанії;

 • не передавати третім особам свої персональні дані, електронну пошту та пароль, вказані при Реєстрації для входу / ідентифікації на Платформу. У разі невиконання / неналежного виконання зазначеного обовʼязку, Користувач несе повну відповідальність за втрату, зникнення або передачу іншими способами персональних даних, електронної пошти та паролю, а також за наслідки, пов'язані з даними діями;

 • негайно повідомити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого використання його Особистого кабінету. До моменту, коли Компанія отримає від Користувача повідомлення про несанкціоноване використання його Особистого кабінету, відповідальність за всі дії, які здійснюються в Особистому кабінеті Користувача, несе Користувач;

 • не порушувати, не блокувати або іншим чином не завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Платформи;

 • не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Платформи;

 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до інформації Платформи;

 • не здійснювати будь-які дії з порушенням рекомендацій і політик Компанії, використовувати програмні віруси або будь-які інші комп’ютерні коди, файли або програми, які розроблені або призначені для порушення, пошкодження, обмеження або втручання в роботу будь-якого програмного забезпечення, обладнання, або телекомунікаційного обладнання, або для пошкодження, або отримання несанкціонованого доступу до будь-якої системи, даних, паролів та іншої інформації Компанії або третьої сторони;

 • не використовувати Платформу для фішингу та шахрайських цілей;

 • не вчиняти інші протиправні дії, включаючи отримання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її розповсюдження, неправомірний доступ до комп’ютерної інформації, використання та розповсюдження шкідливих комп’ютерних програм;

 • не декомпілювати, дизасемблювати, реконструювати або іншим чином намагатися отримати будь-який код Платформи або ідеї або алгоритми будь-якої частини Платформи;

 • не модифікувати, не перекладати чи іншим чином створювати похідні роботи будь-якої частини Платформи;

 • обходити або намагатися обійти будь-які заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Платформи (або інших облікових записів, комп’ютерних систем та/або мереж, підключених до Платформи);

 • не використовувати Платформу для створення продукту, послуги чи програмного забезпечення, яке прямо чи опосередковано конкурує з Платформою або будь-яким чином замінює її;

 • не зневажати, псувати репутацію чи іншим чином завдавати шкоди, в нашому розумінні, Нам та/або Платформі;

 • не використовувати Платформу у спосіб, що не відповідає будь-яким застосовним законам чи нормам або іншим чином порушувати умови Договору.

6. Права та обовʼязки Автора.

6.1. Автор має право:

 • розміщувати свої Пропозиції на Платформі, визначати вартість та умови їх виконання;

 • не розпочинати виконання умов Пропозиції допоки Замовник не оплатить в повному обсязі вартість Пропозиції та не надасть необхідну та точну для виконання інформацію;

 • повідомляти Компанію про факт невиконання / неналежного виконання умов Пропозиції Автором.

6.2. Автор зобовʼязаний:

 • виконати умови Пропозиції в повному обсязі;

 • після повного виконання умов Пропозиції відмітити таку Пропозицію як виконану у розділі “Замовили в мене”;

 • не вимагати у Компанії перерахування на його/її банківський рахунок вартість Пропозиції, оскільки головною метою діяльності Платформи — є благодійність;

 • не використовувати Платформу для отримання коштів за товари, послуги тощо.

7. Права та обовʼязки Замовника.

7.1. Замовник має право:

 • за власним бажанням здійснювати оплату за будь-які Пропозиції, що доступні на Платформі, та вимагати їх виконання згідно з умовами, що містились в Пропозиції;

 • вимагати від Автора виконання умов Пропозиції в повному обсязі.

7.2. Замовник зобовʼязаний:

 • надати точні та достовірні дані під час купівлі Пропозиції для належного її виконання Автором;

 • оплатити повну вартість Пропозиції.

8. Гарантії.

8.1. Доступ до Платформи надається «ЯК Є», «ЯК ДОСТУПНО», «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВОНА ІСНУЄ», тобто без будь-яких гарантійних та інших зобов’язань, крім тих, які передбачає Договір й законодавство України, однак Компанія робить все можливе та вживає всіх розумно можливих технічних та юридичних заходів, щоб забезпечити безпечне використання Платформи Користувачами та забезпечує безпеку персональним даним, які надає кожен Користувач під час використання Платформи.

8.2. Використовуючи Платформу, кожен Користувач надає свою беззаперечну згоду та гарантує, що він/вона: (1) засуджує росію та її військову агресію проти України; (2) визнає, що росія є окупантом, який незаконно вдерся на територію суверенної держави; (3) підтримує територіальну цілісність України, включно з її правами на тимчасово окуповані території Криму та Донбасу; (4) відкидає будь-які неправдиві наративи, поширювані російською державною пропагандою.

8.3. Компанія не гарантує, що: (1) Платформа відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Користувача; (2) Платформа буде доступна безперервно, доступ до якої буде надаватись швидко, надійно та без помилок; (3) Платформа не містить жодних помилок, упущень, переривань, видалень, описок або інших дефектів; (4) будь-які дефекти або помилки будуть виправлені; (5) Платформа є вільною від будь-яких вірусів або інших шкідливих компонентів; (6) Ваш доступ до Послуг буде безпечним і буде завжди можливим у зручний для Вас час; (7) якість будь-якої послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Платформи та/або під час виконання умов Пропозиції, буде відповідати очікуванням Користувача та/або Замовника; (8) за допомогою Платформи Замовник зможе досягнути результату, який буде задовольняти конкретні його/її очікування та/або цілі щодо виконання умов Пропозиції; Автор матиме можливість отримати будь-які особисті доходи або прибутки в ході виконання Пропозицій.

8.4. Використовуючи Платформу, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що Ви: (1) маєте правоздатність та погоджуєте дотримуватись умов Договору; (2) досягли віку щонайменше 16 (шістнадцяти) років; (3) контактні дані, які ви навели в Особистому кабінеті, є точними, правдивими та стосуються виключно Вас; (4) не отримуватимете доступ до Платформи за допомогою автоматизованих засобів, будь то з використанням ботів, скриптів чи іншим чином; (5) не будете використовувати Платформу для будь-яких незаконних або несанкціонованих цілей; (6) не використовуватимете Платформу для будь-якої діяльності, що приносить прибуток, комерційного підприємництва чи іншої мети, для якої він не призначений; (7) зобов’язані самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Платформи, включаючи оцінку законності, надійності, повноти та корисності діяльності Платформи.

8.5. Під час сплати за Пропозицію Замовник підтверджує та гарантує, що: (1) розуміє та підтримує цілі діяльності Платформи; (2) добровільно здійснив Акцепт; (3) добровільно та свідомо прийняв рішення щодо купівлі Пропозиції; (4) надав повну та правдиву інформацію під час заповнення форми для оформлення замовлення; (5) грошові кошти, які були використані Замовником для оплати вартості Пропозиції, не знаходяться під забороною, арештом, не перебувають у заставі, не обтяжені будь-якими іншими правами третіх осіб та не були набуті з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; (6) не буде мати жодних претензій щодо виконання умов Пропозицій, оскільки Компанія є лише посередником у взаємодії між Замовником та Автором, та не є учасником у наданні послуг / виконанні робіт, що передбачені Пропозицією; (7) єдиною особою, яка може бути відповідальною за виконання умов Пропозиції, є Автор; (8) є єдиною особою, відповідальною за збереження та конфіденційність логіна й пароля доступу до Платформи, а також будь-яких інших даних, потрібних для цього доступу.

8.6. Замовник розуміє, що у разі невиконання / неналежного виконання умов Пропозиції Автором сплачені кошти за відповідну Пропозицію не підлягають поверненню. Здійснюючи придбання Пропозиції Замовник погоджується, що самостійно несе ризик, повʼязаний із результатами та якістю виконання Пропозиції, і не буде мати жодних претензій до Компанії щодо відшкодування коштів у разі невиконання / незадовільного виконання Пропозиції Автором. У випадку, коли умови Пропозиції не були виконані, Замовник має право звернутися до Компанії із вимогою про оформлення іншої Пропозиції (або кількох Пропозицій), сума вартості яких не перевищує ціну оригінальної Пропозиції, яка не була виконана. Компанія може розглянути такий запит та в разі позитивного рішення дозволити Замовнику вибрати іншу (-і) Пропозицію (-ї) замість тієї, умови якої не були виконані. У такому випадку Замовнику не потрібно буде додатково оплачувати нову (-і) Пропозицію (-ї), оскільки вартість оригінальної Пропозиції буде зарахована на вартість нової (-их) Пропозиції (-й) для їхнього виконання.

8.7. Під час опублікування та виконання Пропозиції, Автор гарантує, що: (1) підтримує цілі діяльності Платформи та публікує Пропозиції не з метою отримання будь-якого власного прибутку; (2) бере участь у діяльності Платформи за власною ініціативою, на добровільній основі та без примусу з боку Компанії або інших сторін; (3) не буде вимагати здійснення оплати Компанією за надані послуги / виконані роботи в рамках певної Пропозиції; (4) умови та опис наданої Пропозиції на Платформі є точними та відповідають реальним послугам / роботам, які Автор готовий надавати / виконати; (5) умови Пропозиції будуть виконані належним чином та передані Замовнику (якщо застосовується); (6) буде дотримуватись конфіденційності інформації, яку отримав від Замовника в процесі виконання умов Пропозиції; (7) Автор самостійно несе відповідальність за якість та результати виконання певної Пропозиції.

9. Обмеження відповідальності.

9.1. Компанія та Користувач несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Максимальною мірою, що дозволено чинним законодавством, Компанія не несе жодної відповідальності за (1) невідповідність функціонала Платформи очікуванням Користувача; (2) помилки й збої в роботі Платформи; (3) друкарські помилки, неточності, упущення або інші недоліки в Платформі, а також несвоєчасність або недостовірність будь-якої інформації, що міститься на Платформі; (4) будь-які прямі, непрямі, побічні, фактичні або випадкові збитки, які понесли або можуть понести Користувачі в результаті тимчасового призупинення роботи Платформи; (5) безпечність функціонування та контент сторонніх вебсайтів, посилання на які можуть міститись на Платформі; (6) збитки або шкоду, що спричинені внаслідок порушення умов Договору іншим Користувачем; (7) відсутність належного зʼєднання до мережі Інтернет у Користувача, внаслідок чого у Користувача будуть спостерігатись складнощі з доступом до Платформи; (8) втрачений прибуток Замовника та/або Автора або будь-які непрямі, побічні, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, що виникають внаслідок цього Договору або використання Вами чи неможливості використання Платформи, під час придбання Пропозиції та її виконання; (9) точність, достовірність або актуальність інформації, що надається Користувачами на Платформі; (10) якість та своєчасність виконання умов Пропозиції Автором; (11) дії або вчинки Авторів та Замовників поза межами Платформи; (12) будь-які неправомірні дії Користувачів або третіх осіб, які можуть призвести до порушення прав інших Користувачів або завдання шкоди.

9.3. Будь-яку інформацію та/або можливості, доступ до яких Користувач отримує з використанням Платформи, Користувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або можливостей, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

9.4. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії, вчинки, або бездіяльність Авторів, чиї Пропозиції були придбані Замовниками на Платформі. Компанія забезпечує лише можливість для Автора опублікувати свою Пропозицію на Платформі, а для Замовника — її придбати. Своєю чергою, взаємодія між Замовником і Автором щодо неналежного виконання / невиконання Пропозиції та/або її умов здійснюється виключно між Автором та Замовником. Компанія не має обовʼязку втручатися у таку взаємодію та не буде нести відповідальність за порушення умов цього Договору Автором / Замовником перед іншою стороною Пропозиції. Компанія буде намагатись сприяти належному виконанню умов Пропозиції Автором та/або Замовником, проте не надає абсолютних гарантій та не несе відповідальності за наслідки, які можуть настати або не настати.

9.5. Компанія не може контролювати та не контролює дотримання Користувачем умов цього Договору, та не несе жодної відповідальності в разі порушення Користувачем положень цього Договору, вимог законодавства України.

9.6. Компанія не несе відповідальності за злочинні, незаконні, недбалі дії чи бездіяльність третіх осіб, пов’язаних з використанням Платформи.

9.7. Компанія не несе відповідальності за прийняття рішень Замовником про придбання Пропозицій та всі повʼязані з ними ризики та наслідки.

9.8. Користувач звільняє Компанію від відповідальності за будь-які збитки, шкоду, штрафні санкції, інші додаткові витрати, включаючи витрати на правову допомогу, які виникли в результаті (1) використання Вами Платформи, (2) опублікованої Пропозиції та/або її виконання, або (3) порушення Вами умов Договору. У разі пред'явлення третіми особами будь-яких претензій до Компанії, що виникли з вини Користувача, винна сторона зобов'язується співпрацювати з Компанією в межах захисту Компанії за такими претензіями та своїми силами й своїм коштом врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих спорів, збитків, відшкодувань шкоди, штрафних санкцій, інших додаткових витрат.

9.9. Незважаючи на будь-що протилежне, що міститься тут, Ви погоджуєтеся, що сумарна відповідальність Компанії перед Вами за будь-якими претензіями, що виникають внаслідок використання Платформи, обмежується сумами, які Ви сплатили Компанії за певні Пропозиції. Обмеження збитків, викладені вище, є фундаментальними елементами Договору між Компанією і Вами.

10. Права інтелектуальної власності.

10.1. Програмний код, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, програмне забезпечення, інші об'єкти інтелектуальної власності, а також сама Платформа є об'єктами права інтелектуальної власності, що належать Компанії та/або їх законним правовласникам та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами й конвенціями.

10.2. Ви погоджуєтеся, що використання вами Платформи або будь-якої її частини не порушуватиме умови Договору, будь-який інший договір чи юридичне зобов’язання перед будь-якою іншою стороною. Крім того, Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх законів України, нормативних актів і розпоряджень, які можуть мати відношення до Платформи або її використання, і несете повну відповідальність за власні особисті порушення будь-яких таких законів.

10.3. Використання Платформи дозволено виключно в рамках запропонованого функціоналу. Доступ до об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Платформі, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення, у тому числі без права на копіювання, завантаження, збереження таких об'єктів у пам'ять обладнання Користувача, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або в частині (елементах) тощо.

10.4. Інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням умов цього Договору і може стати підставою для притягнення порушника до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Будь-яке використання Платформи або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ній, окрім як у спосіб, дозволений цим Договором, категорично заборонено.

10.5. Використання Платформи не надає Вам або будь-якій третій стороні будь-які права, титули або інтереси щодо таких прав інтелектуальної власності.

10.6. Будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Платформі, можуть бути видалені або змінені без повідомлення про це Користувача.

11. Захист персональних даних.

11.1. Персональні дані є частиною конфіденційної інформації та надаються Користувачем виключно на добровільній основі й за його згоди при користуванні Платформою.

11.2. Компанія здійснює збір, зберігання і використання та обробку персональних даних Користувачів, Авторів та Замовників відповідно до цього Договору та Політики збору та обробки даних. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувачів згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

12. Порядок вирішення спорів.

12.1. Договір регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути у звʼязку з цим Договором, мають вирішуватися шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, будь-які спори, розбіжності або питання, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, підлягають остаточному врегулюванню відповідно до чинного законодавства України.

13. Внесення змін до Договору.

13.1. Для поліпшення роботи Платформи Компанія може вносити зміни / доповнення до цього Договору без попереднього сповіщення Користувачів. Датою вступу в силу нової редакції Договору вважається дата опублікування Договору на Платформі. Компанія не зобов'язана повідомляти Користувачів про внесені зміни. Для цілей ознайомлення з новими умовами, Користувач повинен періодично ознайомлюватися з умовами Договору, зокрема і перед початком проходження процедури Реєстрації.

13.2. У разі незгоди Користувача, Автора та Замовника з новою редакцією Договору, Користувач, Автор чи Замовник має припинити використання Платформи.

14. Прикінцеві положення.

14.1. Текст Договору є загальнодоступним. Договір укладається на невизначений строк до моменту його розірвання сторонами і поширює свою дію на Користувачів, що здійснюють доступ до Платформи та її використання, на дату початку такого доступу та використання.

14.2. Якщо будь-яке положення цього Договору виявиться таким, що не має законної сили або буде визнано недійсним, це положення буде обмежено в дії або виключено у мінімальній мірі, яка необхідна для того, щоб цей Договір в іншому залишився в повній силі чинним, діяв та підлягав подальшому виконанню. Нездатність будь-якої зі сторін скористатися будь-яким правом, не вважається відмовою від будь-яких інших додаткових прав за цим Договором. Нездатність Компанії забезпечити дотримання будь-якої частини цього Договору не є відмовою від права Компанії на подальше застосування такої або будь-якої іншої частини цього Договору. Відмова від дотримання будь-якого пункту, в будь-якому конкретному випадку не означає, що Компанія відмовилася від дотримання такого пункту у майбутньому.

14.3. У разі незгоди з будь-якими положеннями цього Договору або виникнення додаткових запитань чи в інших випадках, визначених цим Договором, Користувач, Автор та Замовник можуть зв'язатися із Компанією за адресою електронної пошти: [email protected].

14.4. Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання та дійсний для сторін в електронному вигляді.

Політика Збору та Обробки Даних

Політику опубліковано: 11-08-2023

Поточна редакція: 11-08-2023

Ми щиро вдячні за Ваш проявлений інтерес до Нашої ініціативи. На Платформі Ми прагнемо забезпечити найкращий досвід і комфорт під час її використання.

Ми завжди прагнемо захищати Ваші Персональні Дані та надавати Вам прозору та повну інформацію щодо того, які Ваші Персональні Дані Ми маємо та/або можемо отримати від Вас.

Метою цієї Політики є надання чіткого пояснення того, як Ми збираємо та використовуємо Персональні Дані, які Ви надаєте Нам, як захищаємо Вашу конфіденційність, тим самим Ми прагнемо створити і забезпечити максимально комфортні умови використання Платформи для кожного Користувача. Ми обіцяємо ставитись до будь-яких Ваших Персональних Даних з особливим ступенем турботи та прагнемо забезпечити безпечний рівень їх зберігання.

Метою Політики є забезпечення прав і свобод Користувачів при Обробці їх Персональних Даних, у тому числі захисту прав на недоторканність, зокрема від несанкціонованого доступу і розголошення Персональних Даних. Тому Компанія надає важливого значення дотриманню конфіденційного порядку поводження із Персональними Даними Користувачів. Ваша довіра — Наш найцінніший актив, тому Ми зобов'язуємося забезпечувати надійний захист Вашої Персональної Інформації та не розголошувати її стороннім особам за відсутності Вашої Згоди на це.

Політика розроблена та діє з урахуванням Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), Закону України “Про захист персональних даних”, а також інших нормативно-правових актів і практик із захисту Персональних Даних.

Під час реєстрації облікового запису на Платформі шляхом проставлення відмітки у відповідному чек-боксі, Ви підтверджуєте, що Ви:

 • належним чином ознайомились із порядком, метою та іншими умовами Обробки Персональних Даних, що викладені в Політиці;

 • надаєте Згоду на збір, Обробку та використання Ваших Персональних Даних згідно з умовами цієї Політики;

 • маєте достатній обсяг правоздатності та дієздатності для надання Згоди з умовами цієї Політики.

Ми звертаємо Вашу увагу на необхідність ретельного ознайомлення з умовами Політики перед використанням Платформи. Якщо Ви не Згодні, або не можете підтвердити зазначене, Ви повинні негайно припинити використання Платформи. У такому разі Ви повинні (а) зв’язатися з Нами й подати запит на видалення Ваших Даних; (б) залишити Платформу та не використовувати її.

1. Основні терміни, які використовуються в Політиці.

1.1. Політика Збору та Обробки Даних – цей документ, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.donatemenu.com/policy (“Політика”).

1.2. Компанія — ФОП Андруша Костянтин Юрійович, РНОКПП 3436304533, номер запису про проведення державної реєстрації: 23570000000010203 від 19.08.2016 (“Компанія”, “Ми”, “Нас”, “Нам”, “Наші”).

1.3. Платформа – вебсайт за посиланням: https://www.donatemenu.com та весь контент, що він містить.

1.4. Послуги — інформаційні послуги Компанії, зміст яких полягає у створенні простору, де Користувач матиме змогу самостійно розміщувати Пропозиції, які готовий виконати за умови їх оплати іншими Користувачами, та/або оплачувати Пропозиції інших Користувачів.

1.5. Пропозиція — замовлення, яке Автор розміщує на Платформі для можливості його придбання іншими Користувачами, що містить опис конкретної послуги або певного завдання, яку (-е) готовий надати або виконати Автор.

1.6. Автор — зареєстрований Користувач, який розміщує власну Пропозицію щодо надання послуг, виконання певних дій або завдань іншим зареєстрованим Користувачам Платформи за плату, яка зазначена у розміщених Пропозиціях.

1.7. Суб’єкт Персональних Даних – особа, яка відвідує та/або користується Платформою, стосовно якої здійснюється Обробка її Персональних Даних (“Користувач”, “Ви”, “Вас”, “Вам”).

1.8. Персональні Дані – будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати за допомогою цієї інформації (“Персональні Дані”, “Дані”).

1.9. Обробка Персональних Даних – будь-яка операція або низка операцій з Персональними Даними або наборами Персональних Даних з використанням автоматизованих засобів або без них, такі як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

1.10. Володілець (Контролер) Персональних Даних – Компанія, яка визначає цілі та засоби Обробки Персональних Даних, встановлює склад цих Даних і процедури їх Обробки.

1.11. Розпорядник (Оператор) Персональних Даних – Компанія або інші особи, яким Володільцем Персональних Даних або законом надано право Обробляти Персональні Дані від імені Володільця.

1.12. Згода – будь-яке вільно надане, конкретне, поінформоване та однозначне зазначення бажання Суб’єкта Персональних Даних, яким він чи вона підтверджує Згоду на Обробку своїх Персональних Даних шляхом вчинення чітких ствердних дій зі свого боку.

1.13. Загальний регламент про захист даних – Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у звʼязку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (надалі – “GDPR”).

2. Які Персональні Дані Ми Обробляємо?

Персональні Дані, які Ви надаєте Нам особисто:

Ми збираємо та Обробляємо Персональні Дані, які надаються Користувачем особисто шляхом заповнення спеціальної форми під час проходження процедури реєстрації облікового запису на Платформі, до яких належить:

 • імʼя особи;

 • зображення профілю Користувача;

 • електронна адреса;

 • дата народження.

Якщо Користувач вирішив зареєструватись на Платформі за допомогою Facebook, Google або Twitter, Компанія може отримати Персональні Дані Користувача, або іншу інформацію, доступ до якої надається Facebook, Google або Twitter.

Після реєстрації на Платформі, в особистому кабінеті Користувач має можливість надати Компанії додаткові Персональні Дані, серед яких: посилання / ідентифікатор (ID) профілю Користувача в Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok; Дані для швидкого оформлення замовлення Пропозиції, серед яких: прізвище, імʼя та по батькові Користувача, мобільний номер телефону, місто проживання.

За умови, що до моменту оформлення замовлення Пропозиції Користувач не заповнив Дані для швидкого оформлення замовлення, зазначені вище, Користувачу слід буде зробити це в момент придбання Пропозиції (якщо вимагається). Якщо Користувач під час оформлення замовлення Пропозиції у полі “Коментар до замовлення” вирішить надати додаткові власні Персональні Дані, то такі Дані також підлягатимуть захисту відповідно до умов Політики.

За потреби Ми можемо запросити у Вас додаткову інформацію для належного надання Послуг Компанією. Ми збираємо тільки ті Персональні Дані, які свідомо і добровільно надані Вами як Суб'єктом Персональних Даних в цілях використання Послуг, або інформацію, що містилась в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилали Нам електронною поштою при зверненні, включаючи зміст повідомлення та мета дані.

Звертаємо Вашу увагу, що Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для належного надання Послуг Користувачу. Компанія не збирає жодних Даних щодо Вашого платіжного рахунку (номер платіжної картки, CVV/CVC код, строк дії картки), які Ви вказуєте під час оформлення замовлення Пропозиції. Такі Дані доступні лише фінансовій установі, через яку здійснюються транзакції. Більш детально ознайомитись із положеннями щодо передачі Ваших Персональних Даних третім особам Ви можете в розділі 7 Політики.

Компанія не збирає файли cookies. Ми прагнемо забезпечити максимальний рівень приватності для Користувачів, а тому не використовуємо технологію cookies для відстеження або збору інформації про Користувачів Платформи та їх дії на Платформі.

3. Чиї Персональні Дані Ми не Обробляємо?

Ми свідомо не Обробляємо Персональні Дані осіб, які не досягнули віку 16 років, а також не пропонуємо їм користуватися Платформою.

Якщо Ми дізнаємося, що особа, котра не досягла віку, з якого дозволено Обробляти її Персональні Дані, надала Нам свої Персональні Дані без Згоди законного представника, опікуна чи іншої особи, уповноваженої на надання такої Згоди, Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для видалення таких Персональних Даних.

Якщо особа, віком до 16 років, надала Нам свої Персональні Дані, Ми просимо батьків, законних представників, опікунів, піклувальників дитини зв’язатися з Нами за контактною інформацією, наданою нижче, щоб Ми видалили такі Дані з Наших систем.

4. Цілі Обробки Персональних Даних.

Ми Обробляємо надані Вами Персональні Дані лише задля конкретних та обмежених цілей, що зазначені нижче:

Надання Послуг. Ми використовуємо надані Вами Дані для того, щоб спершу Ви мали можливість створити власний обліковий запис на Платформі, а також, щоб після придбання Пропозиції Автор мав можливість виконати Пропозицію та передати її результати Вам (якщо вимагається).

Надання інформаційної та технічної підтримки. У разі виникнення проблем або труднощів у користуванні Платформою, Ми можемо використовувати надані Вами Персональні Дані з метою надання ефективної клієнтської та технічної підтримки.

Врегулювання претензій. Ми використовуємо Персональні Дані з метою ефективного та своєчасного врегулювання претензій від Користувачів, що виникли у зв'язку з використанням Платформи.

Управління та поліпшення Платформи. Увесь час Ми намагаємось удосконалювати функції, що підтримують роботу Платформи, та додавати нові можливості. Це дозволяє Користувачам безперебійно, швидко та якісно використовувати Платформу.

Надсилання повідомлень та сповіщень щодо Платформи. З метою підтвердження реєстрації на Платформі, Компанія відправляє Користувачу лист на електронну пошту, який містить посилання, за яким слід перейти аби підтвердити та завершити процедуру реєстрації. Електронна адреса Користувача може використовуватись з метою відправлення повідомлень щодо оформлення замовлення Пропозиції, етапів та особливостей її виконання.

Надсилання повідомлень щодо Пропозиції. При оформленні замовлення на певну Пропозицію, якщо Користувач вказав електронну пошту або надав посилання на соціальну мережу як спосіб доставки, за допомогою вказаної адреси електронної пошти / соціальної мережі може відбуватись комунікація Автора та Замовника та/або Компанії та Замовника з приводу процесу виконання Пропозиції.

Користувач повідомляє, що використання електронної пошти / соціальної мережі як способу комунікації та отримання повідомлень щодо Пропозиції є його свідомим вибором і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за можливі наслідки використання даного способу комунікації.

5. Юридичні підстави для Обробки Ваших Персональних Даних.

Для Обробки Ваших Персональних Даних Ми керуємось такими юридичними підставами:

 1. Ваша Згода на таку Обробку;

 2. укладення та виконання правочину, стороною якого Ви є;

 3. необхідність виконання обов’язку Володільця Персональних Даних, який передбачений законом;

 4. законні інтереси, що переслідуються Нами, за умови, що такі законні інтереси не переважатимуть над Вашими інтересами або основними правами та свободами, які вимагають захисту Персональних Даних (стаття 6 (1) (f) GDPR / UK GDPR). Ми покладаємося на законні інтереси:

 • для надсилання Вам важливих повідомлень, що стосуються роботи Платформи, виконання умов Пропозиції, або з інших причин, які можуть бути актуальними для Вас;

 • для забезпечення виконання договору Публічної оферти.

При Обробці Нами Ваших Персональних Даних, Ми також розглядаємо та збалансовуємо будь-який потенційний вплив на Вас (як позитивний, так і негативний) та Ваші права відповідно до законодавства про захист Персональних Даних. Ми не використовуватимемо Ваші Персональні Дані для діяльності, де Наші інтереси переважають над Вашими за рахунок впливу на Вас, наприклад, коли збір та використання Ваших Даних були б надто нав'язливими (якщо, до прикладу, це не дозволено відповідно до законів). Ми використовуватимемо Ваші Персональні Дані лише відповідно до цілей, описаних у цій Політиці.

6. Як Ми зберігаємо та Обробляємо Ваші Персональні Дані?

Ми зберігатимемо Ваші Персональні Дані стільки часу, скільки це обґрунтовано необхідно для досягнення цілей, викладених у цій Політиці (включно з наданням Вам Послуг). Ми також зберігатимемо Ваші Персональні Дані, якщо це буде необхідно для дотримання Наших юридичних зобов’язань, а також до моменту відкликання Згоди з боку Користувача.

Для зберігання Персональних Даних Компанія використовує платформу Amazon Web Services, яка утримується Amazon.com, Inc. Ми використовуємо сервери Amazon Web Services, які розташовані в Стокгольмі, Швеції.

Ми будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб гарантувати виконання всіх відповідних заходів безпеки Ваших Даних.

Обробка Персональних Даних здійснюється з використанням комп'ютерів та/або автоматизованих засобів відповідно до процедур і методів, які відповідають цілям збору Персональних Даних.

Ми дуже серйозно ставимося до захисту Ваших Персональних Даних. Ми здійснюємо всі комерційні обґрунтовані заходи для запобігання несанкціонованому доступу до Ваших Персональних Даних і тих Даних, що були отримані в процесі користування Платформою. Ми прагнемо захистити Ваші Персональні Дані різними засобами з метою збереження їхньої конфіденційності та цілісності, запобігання несанкціонованому використанню або розголошенню Ваших Персональних Даних і захисту Ваших Персональних Даних від їх втрати, неправильного використання, розголошення, зміни та/або знищення.

Звертаємо Вашу увагу, що жоден спосіб передачі Даних через Інтернет не може давати 100% гарантії запобігання витоку інформації.

7. Чи передаємо Ми Ваші Персональні Дані третім особам?

Ми не здійснюємо передачу Персональних Даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання Суб'єкта Персональних Даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Ми розуміємо всю цінність Персональних Даних Наших Користувачів, а тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту Персональних Даних Користувачів, які останні добровільно і усвідомлено надають Компанії.

У окремих випадках, з метою забезпечення належного функціонування Платформи, Персональні Дані можуть бути доступні певним категоріям відповідальних осіб Компанії (посадовим особам), діяльність яких пов'язана із забезпеченням належного функціонування Платформи або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії – постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), підрядникам та партнерам Компанії, яким Ми можемо доручити виконання функцій Розпорядника Персональних Даних у разі необхідності. Ви можете додатково запитати в Нас перелік вищезазначених осіб.

Звертаємо Вашу увагу, що Ми надаємо доступ до Персональних Даних лише тим стороннім компаніям та/або особам, що здатні належним чином гарантувати найвищий рівень захисту, конфіденційності та безпеки Персональних Даних, а також їх використання лише з метою, що не суперечить положенням Політики.

Провайдери IT-послуг. Ми можемо залучати інші компанії (в тому числі іноземні, зокрема Сloudflare, GoDaddy Inc.), що надають адміністративні та ІТ-послуги, зокрема послуги хостингу, послуги CDN, захисту від небажаного трафіку та DDoS—атак, DNS—сервіси, використання хмарних сервісів і баз даних, які Оброблятимуть Персональні Дані Користувача від Нашого імені з метою забезпечення технічної підтримки та належного функціонування Платформи. Такі компанії можуть отримати доступ до Персональних Даних Користувача, виключно якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень угод із цими компаніями про нерозголошення конфіденційної інформації, і такі компанії не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей. Ознайомитися із політикою Обробки Персональних Даних Сloudflare Ви можете за посиланням: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. Політика Обробки Персональних Даних GoDaddy Inc. доступна за посиланням: https://www.godaddy.com/legal/agreements/privacy-policy.

З метою здійснення аналітики використання Платформи, моніторингу продуктивності та користувацького досвіду, Компанія може використовувати послуги компанії New Relic, що допоможе Компанії забезпечити стабільність, надійність та ефективність функціонування Платформи, знизити ризики виникнення помилок. З політикою Обробки Персональних Даних New Relic Ви можете ознайомитися за посиланням: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Компанія використовує сервіс Firebase для контролю та покращення функціональності своєї Платформи. Firebase також надає зручний механізм аутентифікації Користувачів, дозволяючи Компанії пропонувати різні варіанти входу та реєстрації для Користувачів. Це робить процес реєстрації простим та зручним для Користувачів. Ще одним важливим аспектом Firebase є аналітика та звіти. Компанія може використовувати інструменти Firebase для збору даних про використання Платформи, аналізу активності Користувачів та взаємодії з Платформою. Це допомагає зрозуміти, як Користувачі взаємодіють з Платформою, і дозволяє Компанії приймати обґрунтовані рішення для покращення її продуктивності. Детальна інформація про порядок Обробки Персональних Даних Firebase доступна за посиланням: https://firebase.google.com/support/privacy.

Фінансові установи (банки, платіжні сервіси / інструменти). Ми маємо право залучати фінансові установи, що надають фінансові, банківські послуги, послуги платіжних сервісів / інструментів, для можливості здійснення оплати Пропозицій на Платформі. У разі, якщо Ви під час оформлення замовлення Пропозиції виконуєте перехід на сайт / форми такої фінансової установи (банку, платіжного сервісу / інструменту), радимо Вам ознайомитися з їхньою політикою Обробки Персональних Даних.

Приймання оплат на Платформі здійснюється за допомогою інтернет-еквайрингу від monobank, який належить Акціонерному товариству “Універсал Банк” (ідентифікаційний код: 21133352, юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, адреса електронної пошти: [email protected]). Ознайомитися із політикою Обробки Персональних Даних АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” Ви можете за посиланням: https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2020/porjadok_obrobki_ta_zahistu_personalnih_danih_at_universal_bank_fv.pdf.

Компанія не має доступу до Ваших Персональних Даних (номер платіжної картки, CVV/CVC код, строк дії картки), які Ви надаєте фінансовим установам при здійсненні переказів коштів через сайти або форми таких установ.

Органи влади (України, Європейського Союзу або інших країн). Ми зберігаємо за собою право розголошувати та/або повідомляти будь-які Персональні Дані Користувача, якщо це вимагається будь-яким законом України або Європейського Союзу чи іншим нормативно-правовим актом, чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог законів України й законодавства Європейського Союзу, захисту цілісності Платформи, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою гарантування громадської (національної) безпеки. У деяких випадках Ми також можемо надати Персональні Дані Користувача органам влади Європейського Союзу (як державним, так і наддержавним) та органам влади інших держав, якщо таке надання Персональних Даних вимагається законом, або в разі офіційного запиту від такого органу влади в рамках розслідування кримінального правопорушення.

8. Які Ви маєте права щодо Ваших Персональних Даних?

Кожний Користувач, Дані якого збираються, Обробляються та використовуються Компанією, має такі права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних Даних, мету їх Обробки, місцезнаходження Компанії;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних Даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші Персональні Дані;

 • на доступ до своїх Персональних Даних;

 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи Обробляються Ваші Персональні Дані, а також отримувати зміст таких Персональних Даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю із запереченням проти Обробки своїх Персональних Даних, у тому числі профайлінгу, з метою надсилання маркетингових, інформаційних матеріалів;

 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних Даних будь-яким Володільцем та Розпорядником Персональних Даних, якщо ці Дані Обробляються незаконно чи є недостовірними (“право на забуття”);

 • на захист своїх Персональних Даних від незаконної Обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • вимагати перенесення Персональних Даних, якщо Ви бажаєте отримати свої Персональні Дані в форматі, що легко зчитується машиною, та передати такі Дані іншому Контролеру без перешкод;

 • звертатися із скаргами на Обробку своїх Персональних Даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних Даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на Обробку своїх Персональних Даних під час надання Згоди;

 • відкликати Згоду на Обробку Персональних Даних;

 • знати механізм автоматичної Обробки Персональних Даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке може мати для Вас правові наслідки.

З метою відкликати Згоду на Обробку Персональних Даних, скористатися своїм правом доступу до Ваших Персональних Даних, предʼявити вимогу про видалення Персональних Даних та реалізувати інші свої права, Ви можете надіслати відповідний запит на Нашу електронну адресу: [email protected]. Ми намагатимемося відповісти Вам якомога швидше, але не довше ніж упродовж 1 (одного) календарного місяця.

Зверніть увагу, що, перш ніж надати інформацію згідно з Вашим запитом, Ми можемо запросити у Вас додаткові Дані для підтвердження Вашої особи.

9. Посилання на інші сайти.

Ми можемо розміщувати активні посилання на сайти, які не обслуговуються Компанією. Якщо Ви відвідуєте сайти за такими посиланнями, Вам необхідно переглянути їхні політики збору та Обробки Даних та принципи роботи. Ми не несемо відповідальності за політики та практики інших компаній, і будь-яка інформація, яку Ви надаєте таким компаніям, підпорядковується їхнім політикам збору й Обробки Даних.

10. Вирішення спорів.

До моменту звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Компанією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору). Отримувач претензії впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня її отримання повинен письмово повідомити заявника про результати розгляду претензії.

У разі недосягнення компромісу суперечка може бути передана на розгляд до компетентного суду України. До цієї Політики та відносин між Користувачем і Компанією застосовується чинне законодавство України.

11. Оновлення Політики.

Ми маємо право в будь-який час і за будь-яких підстав вносити зміни до цієї Політики без попереднього сповіщення Користувачів, розмістивши нову редакцію Політики за вищезазначеним посиланням. Датою вступу в силу нової редакції Політики вважається дата опублікування Політики на Платформі. Компанія не зобов'язана повідомляти Користувачів про внесені зміни. Ми наполегливо рекомендуємо Вам час від часу перевіряти Політику й дату внесення останніх змін, аби залишатися в курсі останніх змін.

У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, Ви повинні припинити користуватися Платформою, а також маєте право вимагати видалення Ваших Персональних Даних.

12. Контактна інформація.

Якщо щось у Політиці залишилося для Вас незрозумілим, Ми будемо раді пояснити Вам її положення. Для цього, будь ласка, зв'яжіться з Нами за електронною адресою [email protected].

Ми намагатимемося відповісти Вам якомога швидше, але не довше ніж упродовж 1 (одного) календарного місяця.